Project Description

12/11/2012 Hotel Melia Sarria, Barcelona.
Cena de Gala de Leasing Life.

Diseño de iluminación, responsable técnic

o de iluminación, Programador y operador de iluminación.